середа, 21 грудня 2016 р.

МАТЕМАТИКА, 6 клас
Контрольна робота з теми
« Відсоткові розрахунки»
І-варіант
1.Полуниці містять 6% цукру. Скільки цукру міститься у 12 кг  полуниці?
2.За перший день тракторист зорав   80 га, що становить  40% від площі всього поля.  Яка площа поля?
3.У старших класах навчається 120 учнів. Із них 102  учні працювали влітку в колгоспі.   Скільки  відсотків  учнів працювало в колгоспі?
     4.За три дні у магазині продали 480кг яблук. Першого дня продали 32%
     всіх яблук, а другого 20% решти. Скільки яблук продали третього дня?
5.Різниця двох чисел  420. Перше число становить 40% від другого. Знайти ці числа.


ІІ-варіант

1.Огірки  містять  95%  води. Скільки  кілограмів води міститься у 20 кг огірків?
2. Руда містить 60% заліза. Скільки треба взяти руди, щоб добути 90т заліза?
3. У школі 620 учнів, з них 279 дівчаток.  Скільки відсотків дітей становлять дівчатка?
 4. У магазин завезли 800кг яблук, з них 50% першого сорту, 30% решти-другого сорту, а решта яблука третього сорту. Скільки яблук третього сорту завезли у магазин?

 4. Сума двох чисел  650. Перше число становить 30% від другого. Знайти ці числа.
   

  МАТЕМАТИКА, 5 клас
Контрольна робота з теми
«Кути. Многокутники.  Периметр та площа»
І-варіант
1.Побудувати  ˂АОМ=42˚ та  кут SKM, градусна міра якого у  3 рази більша.
2. Одна із сторін трикутника 18см, друга у 2 рази довша за першу і на 12 см довша за третю. Знайти периметр трикутника.
3. Прямокутне пола завдовжки 1200м  шириною 650м. засіяли житом. На 1га висівають 125 кг жита. Скільки жита витратили, щоб засіяти все поле?
4.Виконати перетворення
2=______см 2
8а=________м2
19га=_______м2
3дм2=_______см2
8км2=________м2
5. Периметр прямокутника 36 см. Довжина на 4 см більша, ніж ширина. Знайти сторони прямокутника.
ІІ-варіант
1.Побудувати  ˂ВОС=112˚ та  кут АKM, градусна міра якого у  2 рази менша.
2. Одна із сторін трикутника  24см, друга на 10 см менша за першу і у 2 рази менша за третю. Знайти периметр трикутника.
3. Прямокутне пола завдовжки 1400м  шириною 450м. засіяли житом. На 1га висівають 120 кг ячменю. Скільки ячменю витратили, щоб засіяти все поле?
4.Виконати перетворення
3а=________м2
16га=_______м2
5дм2=_______см2
2=______см 2
2км2=________м2
5. Периметр прямокутника 64 см. Довжина на 8 см більша, ніж ширина. Знайти сторони прямокутника

понеділок, 26 вересня 2016 р.


Математика, 5 клас
Контрольна робота №1
з теми « Запис натуральних чисел. Додавання і віднімання»
І-варіант
1    1.           Записати цифрами числа:
а) три мільярди двісті двадцять п’ять мільйонів сто тринадцять тисяч двадцять сім;
б) триста мільярдів дві тисячі п’ять
в) сто мільйонів дві тисячі один
    2.      2.   Порівняти числа:
а)   5      5004118  і 5004181
б)           1246781  і 1246780
3. Використовуючи цифри 0, 6,4, 2 і 9 записати найбільше і найменше п’ятицифрові числа
4. Між якими натуральними числами знаходиться число 5123. Записати у вигляді подвійної нерівності
5.Обчислити зручним способом
а)  29+(27+71)
б) ( 3216+562)-2216
в) 16789-(13789+290)
6. Розв’язати задачу
За перший день зібрали 55 кг лікарської  ромашки, що на  13 кг менше, ніж другого дня. Скільки кілограмів ромашки зібрали за два дні?

ІІ-варіант
1.       Записати цифрами числа:
а) чотири  мільярди п’ятсот  двадцять сім мільйонів сто двадцять тисяч сорок  вісім;
б) п’ятсот мільярдів три тисячі шість
в) триста мільйонів чотири  тисячі  сімнадцять
    2. Порівняти числа:
а) 4224273  і 4224237
б) 2796930  і 2796903
3. Використовуючи цифри 0, 7,4, 3 і 9 записати найбільше і найменше п’ятицифрові числа
4. Між якими натуральними числами знаходиться число 8724. Записати у вигляді подвійної нерівності
5.Обчислити зручним способом
а)  49+(51+67)
б) ( 4557+342)-3557
в) 20189-(293+17189)
6. Розв’язати задачу

 На  перший полиці 44 книги, що на  17  більше, ніж на другій.  Скільки книг на двох полицях разом?

неділя, 8 листопада 2015 р.

Алгебра, 7 клас Формули скороченого множення

Тема:  Формули скороченого множення
Мета:  узагальнити  і систематизувати  знання  з  теми « Формули скороченого множення». Розвивати логічне мислення,  обчислювальні навики. Виховувати увагу, старанність, культуру математичних  записів, наполегливість.
Тип:     урок узагальнення і систематизації знань.
Хід  уроку
1.Організація класу.
2. Мотивація навчальної діяльності.
3. Актуалізація опорних знань.
          Повторення формул скороченого множення із записом на дошці і читанням. ( 5хв.)
         Гра « Ланцюжок». По рядах роздаються карточки з написаними нижче завданнями. Перший учень  розвязує вправу і передає далі. Виграє та команда, яка першою здасть завдання, виконає правильно. ( 10хв.)
Розкладіть на множники:
х² - у²                                      х² + 2ах + а²                                  1 – 16 с²
4а² - 9в²                                   4в² + 4вс + с²                                а² - n²
х² - 16 у²                                   m² - 4                                             х² - 1
а² - с²х²                                    1- 9 а²                                           х² +4х + 4
в² - 6в+9                                   1 - с²                                              25 - с²
 х² - 9 у²                                    1+ 6х + 9х²                                  0,01 - х²
4. Розвязування вправ на застосування всіх формул скороченого множення при
    спрощенні виразів.
   Учні діляться на дві групи. З першої групи призначаються консультанти, які допомагають і перевіряють   розвязавані учнями вправи.
Пропонуються такі завдання:
(а + 2) ( а – 2) – а(а – 5 )                            Розвязують три учні на дошці, інші в зошитах,
(в – 4) (в + 4) – (в – 3)(в + 3)                     консультанти розвязують, перевіряють і
(с – 1)(с + 1) + (с – 9)(с + 9)                       допомагають. ( 10 хв.)
(2а – 5)² - (5а – 2)²
(3у – 2)² - (у -9)(9 – у)
        В цей час учні ІІ групи діляться по 4 учні і грають в математичне доміно, яке полягає в тому,що треба вибрати вірну відповідь.
Доміно утворене з маленьких карток з таким записом.

(3а – 4)(3а +4)

9а² - 16
6х² 12
   
6 (х² - 2)
а² - в²

а + в    а - в
 ( 2х – 8)²

4х²- 32х + 64
(13 –х)(13+ х)

169 - х²
( 11 + с)²

121 + 22с + с²
16 – 36 у²

( 4 – 6у)(4 +6у)


Групам даються різні варіанти.
5. Колективно розвязуємо вправи.
    Доведіть до значення виразу:
41³ + 19³ ділиться на 60
41³ + 19³= ( 41 – 19) (41² - 41•19 + 19²)= 60•( 41² - 41• 19 + 19²) : 60
79² - 29² = ( 79 -29) ( 79² + 79•29 + 29²) = 50 (79²+ 79• 29 + 29²) : 50
Самостійно з перевіркою:
66³ + 34³ =( 66+34)(66² - 66•34 + 34²) : 100
6. Самостійна диференційована робота за посібником Капіносова.
Алгебра 7 клас
І група ускладнений рівень
                          с. 69,        Р-9  ( 1-8)
ІІ група базисний рівень
                          с.27,          Р-9  ( 1-8)   
В кінці уроку зошити з самостійною роботою збираються для перевірки.
7. Домашнє завдання:  Алгебра-7клас Г.П. Бевз, В.Г. Бевз №825.№841 Історичні відомості

8. Підсумок уроку.

Геометрія, 7 клас. Сума кутів трикутника


Тема:  Теорема про суму кутів трикутника та  наслідки  з неї.

Мета:  Забезпечити засвоєння теореми про суму кутів трикутника та наслідки
            з неї. Формувати практичні вміння і навички розв’язування задач.      
           Розвивати логічне мислення, просторову уяву, увагу, пам’ять, пізнавальну
           самостійність. Виховувати сумлінність , звичку до систематичної                             розумової  праці.
                                  
                                        Хід уроку
1.      Організація класу.
2.      Мотивація навчальної діяльності.
3.      Актуалізація опорних знань.
                     Фронтальна робота з класом по запитаннях:
1.      Що називається трикутником?
2.      Назвіть основні елементи трикутника.
3.      Що називається висотою, медіаною, бісектрисою?
4.      Які види трикутників ви знаєте?
5.      Ознаки рівності трикутників.
4.       Підготовча робота.
      Даю завдання  учням по групам..
Побудувати трикутники  за  заданими кутами.
Взяти за основу сторону довільної довжини.
І група               А = 37º, В = 20º,  С = 90º            А = 30º, В = 20º,  С = 130º
ІІ  група              А = 72º,  В = 50º,  С = 110º           А = 45º, В = 50º,  С = 85º
ІІІ  група            А = 23º,  В = 50º,  С = 38º              А = 25º, В =75 º,  С = 8

 ЗАПИТАННЯ ДІТЯМ: Чому в першому випадку ми не змогли побудувати трикутники, а в іншому змогли?  Діти роблять різні припущення.  
 Пропоную  кожному накреслити накреслити  по три  трикутники                                ( гострокутній,тупокутній, прямокутний) , виміряти з допомогою транспортира внутрішні кути і додати. Після цієї операції учні приходять до висновку, що сума внутрішніх кутів трикутника завжди дорівнює 180º.
5.Вивчення нового матеріалу.
    1. Доводимо теорему.
    2. Показую учням наочне « доведення» теореми про  суму  кутів трикутника.
    Візьмемо довільний трикутник АВС і висоту в ньому ВК. Складемо його по лінії ДМ ( середній лінії трикутника), де т.Д – середина АВ, т.М – середина ВС, так, щоб т.А співпала з т.К, і ДАК зігнемо так, щоб т. А співпала з т.К, і МСК зігнемо так, щоб т.С співпала з т.К. Діти бачуть, як кути трикутника АВС, в точці К утворили  розгорнутий кут, тобто 180º.
6.Закріплення.
Усні задачі.
1.     Два кути трикутника 47˚ і 53˚. Знайти третій кут.
2.     Сума двох кутів трикутника 119˚.  Знайти третій кут. 3.
3.     Кут при основі рівнобедреного трикутника 34˚. Знайти всі кути трикутника.
4.     Кут при вершині  рівнобедреного трикутника 112˚. Знайти всі кути трикутника.
5.     Знайти кути прямокутного трикутника, якщо один із його кутів 56˚.
6.     Знайти кути трикутника, якщо вони пропорційні числам 1,2 і 3
7.      Чи існує трикутник з кутами 24˚, 36˚, 119˚
8.      Чи може у трикутника бути два тупих кута?
9.     Знайти зовнішній кут при вершині рівнобедреного трикутника, якщо  кут при основі 25˚
  Задачі  за готовими рисунками.
Визначити невідомий кут х
Колективне розв’язування задач з коментарієм.
Підручник    Геометрія, 7 клас           Г.П. Бевз, В.Г. Бевз  стр 85 №301
7. Підсумок уроку
8. Д/з   Підручник    Геометрія, 7 клас           Г.П. Бевз, В.Г. Бевз 
§10 №298, №303